| TAKAISIN / BACK |

Gary Snyder: Virtaavan veden musiikkia
Valitut runot 1957 - 1992
Suomennos J. K. Ihalainen
Palladium Kirjat 1994

GARY SNYDER syntyi San Franciscossa vuonna 1930. Hän kasvoi Oregonissa metsien ja villin luonnon keskellä. Hänen vanhempansa olivat sosialisteja ja maanviljelijöitä. Gary kasvatti omat kanansa, oppi puusepän töitä, teki kesät töitä tukkimetsissä. Vaikka lamakaudella perheellä olikin tiukkaa, Gary muistaa lämmöllä äitinsä lukemassa runoja hänelle öisin.

*

Yhdeksän vuotiaana Gary näki Seattlen taidemuseossa kiinalaisia maisematauluja, joissa vuoret olivat tuttuja kuin hänen omat vuorensa. Teini-iässä hän oli jo valloittanut Luoteis-Yhdysvaltojen korkeat huiput - St. Helenan, Hoodin, Adamsin, Bakerin ja Rainierin vuoret. Hänestä tuli intohimoinen vuoristokiipeilijä. Huippujen inspiroimana hän kirjoitti 15-vuotiaana ensimmäiset runonsa.

*

Koulusta päästyään hän teki kaikenlaisia töitä kirjoittaen runoja vapaa-aikoinaan. Hänen runojensa perusteella hän sai vapaapaikan Reed Collegeen, josta hän valmistui 1951 jatkaen matkaansa Indianan Univercityyn, jossa opiskeli yhden lukukauden primitiivisiä suullisia perinteitä. Sieltä hän matkusti San Franciscoon.

*

Berkeleyn yliopistossa hän opiskeli itämaisia kieliä, kuten kiinaa ja ja japania. Hän tapasi beat-sukupolven nousevia runoilijoita, kuten Jack Kerouacin, Allen Ginsbergin, Lawrence Ferlighettin, Kenneth Rexrothin, Philip Whalenin, joista viimeksi mainittu esitteli hänelle zen-buddhismin. Tämän ryhmän legendaarista runonlausuntaa Galleria Kuudessa kuvataan Kerouacin kirjassa Dharma-pummit.

*

Kerouacin kirjassa Alvah Goldbook eli Allen Ginsberg ja Ray Smith keskustelevat Japhy Riderista eli Gary Snyderista seuraavin sanoin:
Goldbook: "Saapas nähdä miten hänen käy."
Smith: "Minä luulen että hän päätyy Han Shanin tapaan elämään yksikseen vuorilla ja raapustamaan runojaan kallioihin tai lausumaan niitä variksille luolansa edustalla."

*

Jo tuolloin erottui Gary Snyder muista pummeista ryhmän valovoimaisimmaksi runoilijaksi. Hän ei kuitenkaan viihtynyt erityisen hyvin suurkaupungissa, vaan harrasti mieluummin vuoristokiipeilyä ja erämaavaelluksia. Yliopistossa hän opiskeli kiinaa ja japania, sekä käänsi runoja ja filosofisia tekstejä, kuten kiinalaisen eremiitin Han Shan´n filosofisia kirjoituksia.

*

Vuonna 1956 Snyderille myönnettiin matka-apuraha Japaniin. Hänen opiskelunsa Kioton zen-instituutissa venyi kaiken kaikkiaan yli kymmeneksi vuodeksi, sillä oleskeltuaan kuusi vuotta Daitoku-jin luostarissa zen-mestari Oda Sesso Roshin opissa hän muutti opettajansa kuoltua luostarin ulkopuolelle asumaan jatkaen silti opintojaan neljän vuoden ajan.

*

Pian Oda Sesso Roshin kuoltua Gary Snyder tapasi tulevan vaimonsa, Masa Ueharan. Heidät vihittiin tulivuoren kraaterin suulla, saarella Japanin rannikolla. Seremonian suoritti kiertelevä japanilainen runoilija Nanao Sakaki. Heidän vielä ollessaan Japanissa syntyi ensimmäinen lapsi, Kai.

*

He muuttivat San Franciscoon vuonna 1968. Snyder opiskeli antropologiaa ja heille syntyi toinen poika, Gen. He muuttivat vuonna 1971 San Juan Ridgeen, High Sierran vuoristoon, jonne hän rakensi talonsa ja kokosi pienen zen-keskuksen.

*

Tänään Gary Snyder pitää vuoristotaloaan yhä tukikohtanaan kiertäessään maailman pääkaupungeissa eko-soturin ominaisuudessa luennoimassa erämaan viisautta. Hänen poikansa ovat nyt täysi-ikäisiä. Oltuaan kaksikymmentä vuotta naimisissa Gary ja Masa Snyder erosivat. Nyt Gary on naimisissa Carole Kodan kanssa.

*

Gary Snyder käyttää tiheään termiä "ethnopoetics", mikä meillä Suomessa tarkoittaa kansanrunoutta. Snyderille käsite on laajempi ja se kattaa alkuperäiskansojen runouden napapiiriltä Afrikan kautta Australiaan. Hän itse luonnollisesti aloitti kansanrunouden tutkimuksensa Luoteis-Amerikan intiaaneista, jotka asuivat hänen omissa metsissään. Kansanrunouden tutkimusta hän vertaa kasvitieteilijän tutkimukseen sukupuuttoon kuolevien lajien parissa.
Snyderin mukaan on meidän kaikkien tehtävänä tutkia ihmiskulttuureja, kasvi- ja eläinlajeja ja vuosimiljoonien orgaanista kehitystä ennen kuin meidän fossiilipoltto-aineilla toimiva kulttuurimme hävittää ne maan päältä.

*

Viime vuosina on Gary Snyder istunut paljon talossaan Kitkitdizzessä kirjoittamassa kirjaa erämaan ekologiasta, ihmiskulttuurin suhteesta erämaahan, vapauden suhteesta erämaahan. Asuessaan metsien keskellä hän on myös kaiken aikaa aktiivinen liikkeissä jotka vastustavat avohakkuita ja tarpeetonta metsänhakkuuta. Hän näkee paikallisen tilanteen ja paikallisen toiminnan olevan yhtäaikaa vaikuttamista sademetsiin, meriin, aroihin ja erämaihin muualla maailmassa, sillä kaikki on yhteydessä keskenään.
Metsänhakkuun yhteydessä törmätään myös ihmisoikeuskysymyksiin, sillä suuryhtiöiden hakatessa laajoja metsäalueita ne kohtelevat paikallisia asukkaita ikään kuin näitä ei olisikaan. Maailmanlaajuisesti metsähakkuut vaikuttavat kriittisesti hapentuotantoon sekä lajien katoamiseen. Lajien katoaminen on aikamme eräs keskeisistä teemoista, olkoon se eläin- tai kasvilaji, tai joku nurkkaan ahdistettu ihmisheimo.
Metsänhakkuiden seurauksena myös käyttökelpoista maata menetetään eroosion ja kuivumisen kautta. Kaikki alueet muodostavat eliöineen, kasveineen ja eläimistöineen yhteisön, ja kun yhteisö rikotaan hajalle, on sen vaikea, ellei mahdotonta, koota itsensä uudeksi yhteisöksi. Kun kokonaiset ekosysteemit vapisevat ihmiskäsien iskuista, ovat seuraukset ennustamattomia ja usein lopullisia.
Gary Snyder sanoo etteivät edes käytännöllisesti ajattelevat ihmiset kykene näkemään näiden ekosysteemien vahingoittamisen ja romahtamisen epäsuoria seurauksia omaan elinympäristöönsä. Puhumattakaan että he näkisivät vaikutukset erämaihin, meriin, ilmakehään. Snyder puolustaa vankasti väkivallattomia ympäristöliikkeitä kuten Earth First! ja Greenpeace, jotka tunkeutuvat paikkoihin joissa pahinta luonnontuhoa tehdään.
Gary Snyder myöntää kuuluvansa niihin, jotka etsivät uudenlaista yhteiskuntaa, uudenlaista yhteisöä. "Meidän on muistutettava itseämme ettei mikään yhteiskunta ole koskaan täysin vapaa vääryyksistä, sorrosta ja vallankäytöstä. Opiskelemalla historiaa ja antropologiaa me voimme oppia ettei ole olemassa vain yhtä toivotonta ihmisluontoa joka tekee meidät automaattisesti sotaisiksi, ahneiksi ja kilpaileviksi. On olemassa yhteiskuntia joissa energiat kanavoidaan eri tavoin ja sotaisat energiat pehmennetään."
Snyder ei kuitenkaan osoita sormellaan yhtään kokonaista kulttuuria, josta voisimme ottaa mallia. Idän Kiina ja Japani ovat kokeneet rauhan vuosisatansa työväenluokkansa kustannuksella. Intialaiset ovat kiinalaisten tavoin kahdessa tuhannessa vuodessa hakanneet metsänsä ja köyhdyttäneet maanviljelijänsä. Eurooppalaisista varakkaimmat matkustivat kaukomaille, mutta köyhälistö ja työväenluokka jäivät paikoilleen. Sivilisaatioilla on taipumus rakentaa monumenttinsa köyhiensä kustannuksella.
Gary Snyder sanoo työskentelevänsä erilaisen maailmankatsomuksen eteen. "Että meidän monumenttejamme olisivat erämaa-alueet (wild areas). Villin luonnon jälkeen jättäminen olisi meidän sivilisaatiomme monumentti. Dick Nelson puhuu tästä Alaskan athabaskanilaisten yhteydessä. Hän kertoo että jos lennät keskisen Alaskan ylitse, ei siellä näy jälkeäkään ihmisasumuksista. Silti siellä on asunut ihmisiä 8000 vuoden ajan. Länsimainen ihminen kutsuisi tällaisia ihmisiä kehittymättömiksi ja alkukantaisiksi, kun taas henkiseltä kantilta katsoen heidän ympärillensä jättämä koskematon luonto on heidän suurenmoinen monumenttinsa."

*

Juuri tällaisesta koskemattomuuden tilasta puhuvat itämaiset runoilijat Chuang Tzu ja Lao Tzu, hiomattoman kiven tilasta. Chuang Tzulla on runo nimeltä "Kun elämä oli täyttä ei ollut olemassa historiaa".

*

Snyder allekirjoittaa Shakyamuni Buddhan perusajatuksen, jonka mukaan suurin osa ongelmistamme johtuu siitä ettemme hyväksy kuolemaa, katoavaisuutta, ja niistä ponnisteluista joilla ihmiset luovat ympärilleen pysyvyyden illuusion, josta tulee yhtäkaikki erillisyyden illuusio. Jos ihmiset pystyvät hyväksymään kuulumisensa kokonaisuuteen, osana verkostoa, osana verkkoa, ja kokemaan että verkon hyvinvointi on heidän hyvinvointinsa, on se jo suuri henkinen ja poliittinen askel, joka riisuu hyökkäysvaunut aseista. "Sen takia me harjoitamme meditaatiota - saavuttaakseemme tuonkaltaiset asiat itsessämme."

*

Haastattelija Catherine Ingram kysyi Gary Snyderilta vieraillessaan tämän talossa, miten tämä suhtautuu tietokoneisiin, lentokoneisiin, autoihin, keksintöihin joita voidaan hyödyntää sekä hyvässä että pahassa.
"Tähän on monta erilaista tapaa suhtautua. Eräs on vetäytyä elämään ashramiin tai luostariin tai utopistiseen yhteisöön. Toinen tapa on rakentaa oma taloutensa ja yrittää eliminoida elinympäristöstään kaikki se mikä tukee ja edesauttaa pahaa maailmassa... Tällaisesta voidaan tietenkin olla kahta mieltä, onko se pakenemista vastuusta vai toimiiko se jollain maagisella tavalla maailman parantamiseksi."
"Minun valintani on elää maailmassa muiden ihmisten tapaan, syödä samat myrkyt ja ottaen samat karmiset riskit, kutsuttakoon sitä buddhistisesta näkökulmasta bodhisattvan valinnaksi. Kun kerran olen valinnut tällaisen elämäntavan, on minun ajettava lapseni kouluun autolla ja käytävä kaupassa, enkä minä sitä valita. Jos salainen vihollisemme käyttää tietokoneita ohjusten lennättämiseen ja käsitelläkseen mittaamattoman määrän tietoa, olisiko minun kirjoitettava lyijykynällä paperille, ja pidättäydyttävä puhelimen käytöstä heidän singotessaan viestejään satelliiteilla ympäri maapalloa?"
"Minä en usko siihen sanontaan että käyttäessäsi vihollisen työkaluja ja eläessäsi vihollisesi elämää sinusta tulee väistämättä hänen kaltaisensa. On valtava merkitys sillä kuka työkalua käyttää. Kuten kiinalainen sananlasku sanoo, Kaksi miestä juoksee pitkin katua. He näyttävät samanlaisilta, mutta toinen on varas ja toinen poliisi."


***


Suomennetut runot ovat teoksista Turtle Island (1969) ja No Nature (1992).
Vuonna 1996 ilmestyi Mountains and Rivers Without End
- eeppinen runo jota Gary Snyder kirjoitti neljäkymmentä vuotta.Gary Snyder

Miten runo tulee minulle

Se tulee kompuroiden yli
kivenlohkareiden yöllä, se pysyttelee
pelokkaasti leirituleni
ulottumattomissa
menen tapaamaan sitä
valon reunalle

***

Mitä sinun tulee tietää tullaksesi runoilijaksi

kaikki mahdollinen eläimistä henkilöinä.
puiden ja kukkien ja rikkaruohojen nimet.
tähtien nimet, planeettojen ja kuun liikkeet.

omat kuusi aistiasi, valppaalla ja hienovaraisella mielellä.

ainakin yhden lajin perinteistä magiaa:
ennustamisen, astrologian, muutosten kirjan, tarotin;

unet.
harhapaholaisia ja loistavia harhajumalia;

suudeltava paholaisen persettä ja syötävä paskaa;
nussittava hänen känsäistä pistävää kyrpäänsä,
nussittava noita-akkaa,
ja kaikkia taivaallisia enkeleitä
ja kultaisia parfymoituja neitsyitä -
ja rakastettava ihmisiä: vaimoja, aviomiehiä ja ystäviä.

lasten leikkejä, sarjakuvia, purukumia,
television ja mainosten kaistamaisuuksia.

työ, pitkät kuivat tunnit tylsää työtä, nielet ja hyväksyt sen
ja elät sen kanssa ja viimein rakastat sitä. nääntymys,
nälkä, lepo.

tanssin villi vapaus, ekstaasi
hiljainen yksinäinen valaistuminen, enstaasi

todellinen vaara. uhkapelit. ja kuoleman reuna.

HOME